Zachęcamy do samodzielnego studiowania Pisma Świętego. Zaprszamy również na lekcje biblijne odbywające się w każdą sobotę o godzinie 9:30. Tematy lekcji na bieżący kwartał znajdują się poniżej. Polecamy również nagrania Szkoły sobotniej Hope Channel. Kwartalnik zawierający omawiane tematy można kupić w tym skepie znaki czasu.

Tematy lekcji biblijnych (3 kwartał 2019)

Lekcja 106 LipiecBóg stworzył...
Lekcja 213 LipiecPlan na rzecz lepszego świata
Lekcja 320 LipiecDzień wolności
Lekcja 427 LipiecMiłosierdzie i sprawiedliwość w Księdze Psalmów i Księdze Przysłów
Lekcja 503 SierpieńWezwania kierowane przez proroków
Lekcja 610 SierpieńCzczenie Stwórcy
Lekcja 717 SierpieńJezus i ludzie potrzebujący pomocy
Lekcja 824 SierpieńCi najmniejsi
Lekcja 931 SierpieńPomaganie potrzebującym w nowotestamentowym Kościele
Lekcja 1007 Wrzesień Życie ewangelią
Lekcja 1114 Wrzesień Życie adwentową nadzieją
Lekcja 1221 Wrzesień Umiłowanie miłosierdzia
Lekcja 1328 Wrzesień Społeczność sług

Szkoła sobotnia Hope Channel