Zachęcamy do samodzielnego studiowania Pisma Świętego. Zaprszamy również na lekcje biblijne odbywające się w każdą sobotę o godzinie 9:30. Tematy lekcji na bieżący kwartał znajdują się poniżej. Polecamy również nagrania Szkoły sobotniej Hope Channel. Kwartalnik zawierający omawiane tematy można kupić w tym skepie znaki czasu.

Tematy lekcji biblijnych (4 kwartał 2018)

Lekcja 106 PaździernikSTWORZENIE I UPADEK
Lekcja 213 PaździernikPRZYCZYNY BRAKU JEDNOŚCI
Lekcja 320 PaździernikABY WSZYSCY BYLI JEDNO
Lekcja 427 PaździernikKLUCZ DO JEDNOŚCI
Lekcja 503 ListopadDOŚWIADCZENIE JEDNOŚCI W KOŚCIELE WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKIM
Lekcja 610 ListopadOBRAZY JEDNOŚCI
Lekcja 717 ListopadGDY DOCHODZI DO KONFLIKTÓW
Lekcja 824 ListopadJEDNOŚĆ W WIERZE
Lekcja 901 GrudzieńNAJBARDZIEJ PRZEKONUJĄCY DOWÓD
Lekcja 1008 GrudzieńJEDNOŚĆ I ZERWANE WIĘZI
Lekcja 1115 GrudzieńJEDNOŚĆ W WIELBIENIU BOGA
Lekcja 1222 GrudzieńZORGANIZOWANY KOŚCIÓŁ A JEDNOŚĆ
Lekcja 1329 GrudzieńOSTATECZNE PRZYWRÓCENIE JEDNOŚCI

Szkoła sobotnia Hope Channel